طراحی و ساخت خط تولید ماشین های روتولاین

چرخ و فلک-نوین مکانیک ذوق

Carrossel

Carrossel

روتولاین-نوین مکانیک ذوق

Shuttle

Shuttle

ماشین شاتل بصورت چرخشی قالب را می چرخاند. این ماشین شامل دو قسمت کوره مرکزی و واگن ها می باشد.
این ماشین یک کوره مرکزی و یک یا دو ایستگاه خنک سازی برای بهینه سازی بالاترین بهره وری و تغییر قالب را دارا می باشد.
ماشین شاتل شامل قسمت های:
1- بخش مکانیکی
2- بخش الکتریکی
3- بخش سوخت رسانی
4- بخش واگن ها

ماشین روتولاین-نوین مکانیک ذوق

TNC

TNC

طراحی و ساخت خط تولید ماشین های روتولاین
برای مشاوره در مورد عملکرد ماشین های مختلف روتولاین و هزینه های ساخت خط تولید با نوین مکانیک ذوق تماس بگیرید.
  • 5 سال گارانتی ماشین های تولید شده می باشد.
  • قیمت ساخت ماشین ها به سایز و سرعت تولید بستگی دارد.
  • همچنین می توانید قالب های مورد نیاز خود را نیز در همین پورتال سفارش دهید.
  • برای مشاهده رزومه و ماشین های ساخته شده به بخش ارتباط با ما مراجعه نمایید.
محصولات پلی اتیلن-نوین مکانیک ذوق
محصولات پلی اتیلن-نوین مکانیک ذوق
محصولات پلی اتیلن-نوین مکانیک ذوق
محصولات پلی اتیلن-نوین مکانیک ذوق
محصولات پلی اتیلن-نوین مکانیک ذوق
تاپ سرسره-نوین مکانیک ذوق
وان حمام- نوین مکانیک ذوق
محصولات پلی اتیلن-نوین مکانیک ذوق
محصولات پلی اتیلن-نوین مکانیک ذوق
مخزن آب- نوین مکانیک ذوق
وان حمام- نوین مکانیک ذوق
مخزن آب- نوین مکانیک ذوق
فهرست